Kasutusjuhend

Lihtpäring:

. (punkt) Punkt tähistab mistahes sümbolit. Näiteks kas. otsib sõnu nagu kaskkast, kasskase jne.
* (tärn) Tärn lubab eelneval sümbolil korduda null või piiramatu arv kordi. Näiteks mets.* otsib kõiki liitsõnu, kus mets on esimeseks koostisosaks ja .*line otsib sõnu nagu ajastulinejätkuline jne.
[ ] (nurksulud) Nurksulud tähistavad valikuvõimalust antud sümbolite vahel. Näiteks jaot[iu]s otsib sõnu nagu jaotus ja jaotis (aga mitte sõna jaotas).
[^] (katus nurksulgudes) Kui nurksulgudesse on asetatud katus enne teisi sümboleid, siis tähistab see, et neid sümboleid tahetakse vältida. Näiteks tun[^t]us otsib sõnu nagu tunnus ja tundus aga mitte sõna tuntus.

Kuna päringu objektiks on sõna, siis regulaaravaldis sõna piire ei ületa. Järgneva sõna otsimiseks tuleb sisestada peale tühikut uus regulaaravaldis. Näiteks "ol.* .* .*nud" otsib väljendeid nagu oleks õnneks läinudoli teoks saanud jne.

Liitpäring:

Tõlkevasted ja kollokatsioonid